Designen

Designen - ansiktet utåt

Med tanke på att man bara har några sekunder på sig att fånga en besökares intresse är det lätt att förstå hur viktigt utseendet och uppbyggnaden av en webbsida är. För att era kunder ska välja just er i det stora utbudet pä webben behöver webbsidan genast signalera vilka ni är och vad ni står för.
Webbsidan bör vara enkel men utmärkande för just er. Detta är ert ansikte utåt - det kunden lär känna och känna sig förtrogen med.

Designen är det första man ser och det är inte bara utseendet utan även känslan som ska spegla innehållet. Den ska kommunicera olika saker som till exempel företagets budskap och det intryck man vill ge, vara trovärdig och inge förtroende. En oprofessionell och dåligt fungerande hemsida ger ofrånkomligen samma intryck av företaget och dess produkter.

Men man ska inte bara fånga intresset hos besökaren, man ska hålla kvar det också. Webbsidan måste ha ett syfte, en tydlig struktur och en pedagogiskt uppbyggd navigation, så att besökarna lätt hittar det de kom för. Och för att hålla kvar dem och få dem att återkomma behövs det ett bra innehåll.

Allt detta är viktiga delar som Imagic design tar hänsyn till när en webbsida byggs upp.