Tekniken

Bakom fasaden

I grunden för en bra och fungerande webbsida ligger en noggrann programmering. Webbsidorna ska fungera i olika webbläsare och vara pedagogiska och funktionella. Imagic bygger användarvänliga webbsidor efter webstandarder, sökmotoroptimerar och validerar dem. Programmering görs i bland annat HTML, XHTML, CSS, SSI och JavaScript.

Tekniken bör vara sparsmakad och fylla en funktion. Att använda en massa avancerad teknik kan innebära mer bekymmer än man tänkt sig. Sökmotorerna kan inte läsa sidan ordentligt och den blir långsam att ladda. Webbläsarna visar sidorna olika och kan i värsta fall inte läsa dem alls. Lyckligtvis utvecklas tekniken hela tiden och alla webbdesigners dröm är en enhetlig standard för webben.

Användarvänliga hemsidor
Webbsidorna byggs också upp ur användarperspektiv. Det ska vara enkelt och tydligt att hitta för varje kategori av besökare = målgrupp och vad de är ute efter på era sidor. Informationen bör inte vara mer än max tre klick bort och strukturen på sidorna ska vara lättnavigerad.

Webbstandarder
Webbsidorna utvecklas enligt W3C:s (World Wide Web Consortiums) rekommendationer. Dessa riktlinjer gör att webbsidorna följer den senaste tekniken och fungerar i alla webbläsare.

Fördelarna med webbstandarder är många, till exempel:

  • Sidorna kan användas av fler
  • Högre rankning hos sökmotorerna
  • Webbplatsens laddningstider minskar
  • Kompatibilitet med framtida webbläsare
  • Enklare att anpassa och ändra innehållet
  • Webbplatsen blir enklare att uppdatera

Validering
Sidorna kontrolleras. En "validerad" sida är korrekt kodad och sidan visas korrekt.